Pənah Hüseyn Milli Məclisin  sədri Sahibə Qafarovaya  təşəkkür edib

Pənah Hüseyn Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovaya təşəkkür edib

Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri,  sabiq baş nazir və millər vəkili Pənah Hüseyn Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovaya müraciət ünvanlayıb.

Azadmediatv.com  xəbər verir ki, P.Hüseyn müraciətində bildirib ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Siyasi partiyalar haqqında yeni qanunun hazırlanması ilə bağlı siyasi partiyalara müraciət edib buna dair  təkliflərini vermələrini istəmisiniz. Azərbaycan Xalq Partiyası müraciətinizə görə təşəkkür edir.

“Hörmətli Sədr,

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Siyasi partiyalar haqqında yeni qanunun hazırlması ilə bağlı siyasi partiyalara müraciət edib buna dair  təkliflərini vermələrini istəmisiniz. Azərbaycan Xalq Partiyası müraciətinizə görə təşəkkür edərək  aşağıdaklari bildirir.

1. 2020-ci ilin əvvələrindən AR Prezidentinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən siyasi partiyalarla Prezident Admnistrasiyası xəttilə görüş- dialoqlar  zamanı Siyasi partiyalar haqqında yeni qanunun hazırlanması, bu işdə siyasi partiyaların təkliflər vermə və ictimai diskussiyalar vasitəsilə iştirakı haqqında müzakirlər aparılıb. Bizə məlumdur ki, bu müddətdə bəzi siyasi partiyalar öz təkliflərini təqdim edib. Azərbaycan Xalq Partiyası qeyd olunan müzakirələrdə  və KİV- də yuxarıda göstərilən məsələ barədə öz mövqeyini dəfələrlə açıq, konkret formada ifadə edib.

2. Siyasi partiyalar haqqında yeni qanun qəbul edilməsi təklifinin  müəllifləri və təşəbüskarları bunu şərtləndirən və zəruri edən səbəbləri, yeni qanunun hazırlanması təklifinin məqsədini və konsepsiyasını aydın şəkildə əsaslandırmalıdırlar. Belə ki, yeni qanun qəbul etmək yolu ilə siyasi partiyalarda birləşmək və fəaliyyət hüququnun daha da demokratikləşdiriləcəyi əvəzinə, media, bundan əvvəl QHT-lər haqqında  qanunlarda olduğu kimi məhdudlaşdırılacağına dair əsassız görünməyən narahatlıqlar vardır. Diqqətə çatdırırıq ki, Milli Məclis “Siyasi partiyalar haqqında” AR – nın qanununun qəbul edilib qüvvəyə mindiyi 2 iyun 1992- ci il tarixindən sonra, axırıncı  2020- ci il dekabrın 28-ində olmaqla həmin qanuna çoxsaylı əlavə və düzəlişlərə dair 64 qanun qəbul etmişdir. Yenə zəruri, məsələn, yeni hüquqi normativ aktlara uyğunlaşdırılması tələb olunan hallar varsa, onu da qanuna əlavə və düzəlişlər şəklində etmək mümkündür.

3. AXP hesab edir ki, siyasi partiyalar haqqında yeni qanunun hazırlanıb qəbul edilməsi Konstitusiyada siyasi partiyalar haqqında müddəaların ayrıca müddə(lər)də təsbiti, seçkili hakimiyyət və yerli idarəetmə orqanlarına seçkilərin çoxpartiyalı, prororsional seçki sistemi əsasında aparılmasını nəzərdə tutan əlavə və dəyişikliklərdən sonra   məntiqi və məqsədəuyğun olardı. Hazırda cəmiyyətdə bu məsələlər ətrafında ciddi müzakirə gedir, gözləntilər vardır və bu gözləntilər reallaşacaqsa, yəni konstitusion islahatlar aparılacaqsa  o halda siyasi partiyalar haqqında prinsipcə yeni qanun hazırlanması təbii şəkildə yenidən  gündəmə gələcəkdir. Məsələn, indiyə qədər yeni qanunla bağlı siyasi partiyaların verdikləri təkliflər arasında ən mühümləri dövlət qeydiyyatına alınmış siyasi partiyaların seçkili hakimiyyət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına irəli sürdüyü namizədlərin imza toplanmadan  qeydə alınmasna, habelə proporsional seçki siyahısnın tərtibinə, maliyyələşmədə seçkilər zamanı proporsianal siyahıya verilmiş səslərin nəzərə alınmalarına aid olanlardır. Bu təkliflərin qanunda əks olunması isə  Konstitusiyada əlavə və dəyişikliklər edilmədən mümkün deyildir.

4. AXP hesab edir ki, siyasi partiyaların Konstitusion statusu yüksəldilməli, bunun üçün Konstitusiyayada siyasi partiyalar haqqında müddəa (lar) müstəqil, ayrıca maddələr şəklində təsbit olunmalıdır. Xatırladırıq ki, AP- nın mövcud Konstitusiyasında siyasi partiyar haqqında müddəa Konstitusiyanın birləşmək hüququ haqqında 58- ci maddəsinin II hissəsinin tərkibində -“II. Hər kəs istənilən birlik, o cümlədən siyasi partiya, həmkarlar ittifaqı və digər ictimai birlik yaratmaq və ya mövcud birliyə daxil olmaq hüququna malikdir. Bütün birliklərin sərbəst fəaliyyətinə təminat verilir.”- şəklində ifadə edilib”.

Diqqətə çatdırırq ki, Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında ümumxalq referendumu ilə qəbul olunmuş 1991- ci il Konstitusiya Aktında siyasi partiyalar anlayışı, onların siyasi proseslərdə yeri və rolu  ayrıca, Aktın 28 – ci maddəsində “siyasi partiyalar siyasi fəaliyyətin əsas ünsürləridir” müddəası ilə təsbit olunmuşdur. Əlavə olaraq göstəririk ki, dünyanın bir çox, o cümlədən bizimlə qonşu ölkələrində siyasi partiyalar haqqında müddəalar onların Konstitusiyalarında ayrıca maddələr şəkilində yazılmışdır. Hesab edirik ki,siyasi partiyaların siyasi fəliyyətin əsas subyekti (ünsürü və s) olması haqqında müddəa siyasi partiyalar haqqında qanununda da əks olunmalı və onun konseptual əsasını təşkil etməlidir.

6. Azərbaycan Xalq Partiyası Konstitusiyada və seçki qanunvericiliyində  yuxarıdakı islahatlar aparılmayana qədər siyasi partiyalar haqqında yeni qanunun qəbul edilməsinə ehtiyac olmadığı və məqsədəuyğun saymadığı barədə mövqeyini bir daha təkrar edərək, lakin eyni zamanda  nəzərə alaraq ki, yeni qnunun hazırlanmasına artıq start verilib, işçi qrup yaradılıb, hazılanacaq lahiyə Milli Məclisin sessiyasında müzakirəyə çıxarılmazdan əvvəl onun KİV-də dərc edilib   geniş ictimai müzkirəsinin  aparılmasını təklif edir”.

Azadmediatv.com

OXŞAR XƏBƏRLƏR