Haqqımızda

Azadmediatv.com internet saytı müstəqil və azad media qurumudur. Sayt ölkədə və dünyada baş verən hadisələri izləyir, araşdırır, təhlil edir və oxuculara çatdırır.
Azadmediatv.com üçün önəmli olan dəyər media etikasıdır. Onu heç nəyə güzəştə getmirik.
Doğruluğuna, obyektivliyinə və qərəzsizliyinə əmin olmadığımız, mənbədən təsdiqlənməyən heç bir məlumatı yaymırıq.
Peşəkarlığı qoruyaraq, kəmiyyəti yox, keyfiyyəti əsas göstərici qəbul edirik.
Təsisçi və baş redaktor: Gülnaz Qənbərli